AM-SN-LM (REH4MAT)

Plastyczna orteza ręki i przedramienia z ujęciem dłoni i kciuka oraz separatorem palców

Łuska dłoni i przedramienia z separatorem palców dłoni została przez nas całkowicie przeprojektowana. Zmianom uległa zarówno konstrukcja usztywnienia łuski jak i kształt jej elementu miękkiego. Dodatkowo wyrób wyposażono w separator palców. Dzięki tym zmianom wyrób lepiej stabilizuje palce, staw promieniowo-nadgarstkowy i nadgarstek. Zapięcia wyrobu wykonano przy użyciu zespołu dwóch szerokich taśm obwodowych przedramienia oraz jednej wąskiej taśmy dłoniowej. Zakres regulacji zapięć jest bardzo duży i dzięki temu gwarantuje on szeroki zakres regulacji i stabilizacji. Dodatkowo w przedniej części wyrób wyposażono w miękki separator palców. Separator ten zapobiega zachodzeniu na siebie palców i redukuje ból, wywołany ich wzajemnym uciskiem, ponadto ochrania palce przed otarciami, przynosi ulgę w przypadku bolesności palców i pomaga utrzymać palce w prawidłowej pozycji. Łuska została w całości wykonana z nowego innowacyjnego surowca AirSanmed. Specyfika tego surowca polega na tym, że nie jest on elastyczny przez co polepsza stabilizację zabezpieczonego stawu. Przy skórze pacjenta znajduje się przewiewna bawełniana dzianina frotte, wewnątrz półsztywna perforowana pianka komfortowa, na zewnątrz natomiast zainstalowany jest laminat medyczny z funkcją paroprzepuszczalną, który w celu łatwiejszego odprowadzania potu od ciała pacjenta został dodatkowo wyperforowany.

Przeznaczenie:

  • Szynę na dłoń i przedramię należy stosować w przypadkach:
  • zwichnięć stawu nadgarstkowego,
  • uszkodzenia i zapaleń ścięgien,
  • zespołów bólowych nadgarstka,
  • ostrych lub przewlekłych zapaleń kości nadgarstka lub śródręcza,
  • po innych zabiegach operacyjnych (ortopedia, reumatologia),
  • schorzeń neurologicznych pochodzenia centralnego lub obwodowego,
  • pęknięcia kości niewymagające opatrunków gipsowych.