Statyczny Parapion Active Akces Med 

Zalecany dla dzieci, młodzieży i dorosłych u których rozpoznano:

  • Mózgowe porażenie dziecięce – różne postacie.
  • Przepuklinę oponowo-rdzeniową.
  • Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego – różnej etiologii.
  • Choroby demielinizacji (stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne i inne).
  • Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami.
  • Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn.
  • Po urazach mózgu, kręgosłupa, rdzenia kręgowego i kończyn dolnych.

Pionizator Statyczny Parapion Active z napędem ręcznym umożliwia samodzielne poruszanie się pacjenta w obrębie mieszkania, oddziału szpitalnego itp. Możliwość samodzielnego przemieszczania się w pozycji stojącej w PARAPIONIE active rewelacyjnie wpływa na psychikę pacjenta, jak również pozwala mu aktywnie uczestniczyć w życiu rodzinnym i społecznym.

Parapion Active wykonywany jest w 2 rozmiarach:

Rozmiar Szerokość [cm] Długość [cm] Wysokość [cm] Waga [kg]
2 64 91 96 32
3 81 93 124 35,5