ABC dofinansowania

Jak uzyskać dofinansowanie -praktyczne porady

 

 

Każdej ubezpieczonej osobie niepełnosprawnej przysługuje bezpłatne lub z dopłatą zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze. Są to między innymi: wózki inwalidzkie, pionizatory, poduszki przeciwodleżynowe, aparaty ortopedyczne, gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe, aparaty słuchowe, cewniki, inhalatory, pieluchy i inne. Poniżej opis formalności których należy dopełnić aby uzyskać dofinansowanie na przykładzie wózków inwalidzkich. O dofinansowanie NFZ na zakup wózka inwalidzkiego osoby dorosłe bez orzeczenia o stopniu znacznym mogą ubiegać się raz na 4 lata, a dzieci od 3 do 18 r.ż. raz na 3 lata.

Osoby dorosłe posiadające orzeczenie o stopniu znacznym, dzieci z orzeczeniem do 16 roku życia, bądź dzieci z zaświadczeniem o ustawie za Życiem- nie podlegają okresowi karencji na przedmioty ortopedyczne.

Jeśli pacjent dostał dofinansowanie na wózek inwalidzki ,może jednocześnie ubiegać się o dofinansowanie do innego sprzętu np. pionizator, ortezy. Osoba która stara się o dofinansowanie musi mieć aktualne ubezpieczenie.

Krok 1

Skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu do lekarza specjalisty bądź wizyta prywatna bezpośrednio u lekarza specjalisty.

Krok 2

Uzyskanie zlecenia od lekarza specjalisty(ortopedy, neurologa,lekarza rehabilitacji medycznej, reumatologa, chirurga) na odpowiedni wózek (lekarz wypełnia wniosek elektronicznie wtedy nie jest konieczna wizyta w Wojewódzkim Oddziale NFZ w celu potrwierdzenia danego zlecenia natomiast jeśli nie zrobi tego elektronicznie tylko komputerowo bądź wypisze zlecenie ręcznie wtedy Potrzebna jest wizyta w NFZ )

>Załącznik z drukiem<

Krok 3


Potwierdzenie wniosku w w Wojewódzkim oddziale NFZ odbywa się zgodnie z miejscem zamieszkania.

Krok 4


Kontakt z naszym konsultantem celem pomocy w realizacji wniosków załatwieniem formalności związanych z dalszym etapem uzyskania dofinansowania, uzgodnienie terminu prezentacji oraz pomiaru i doboru wózka inwalidzkiego. Osobom które maja problem z podbiciem wniosków zapewniamy pomoc w dotarciu do oddziału funduszu lub pomoc w zakresie podbicia wniosku w placówce NFZ. Poniżej tabela kodów na zaopatrzenie ortopedyczne i środki pomocnicze – pozycje wybrane pełen wykaż do pobrania poniżej.

kod w NFZ Kod wg MZ z 06.12.13 Nazwa wyrobu medycznego na zlecenie Limit NFZ w zł. Procent refundacji NFZ
P.116 P.116 Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna 500 zł 70%
P.117

P124

P.117

P124

Materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy piankowych)

Balkonik albo podpórka ułatwiające chodzenie

400 zł 70%
P.125 P.125 Pionizator 2 000 zł 100%
P.125N P.125 Naprawa: Pionizator 600 zł 100%
P.127 P.127 Wózek inwalidzki ręczny 600 zł 100%
P.127.N P.127 Naprawa: Wózek inwalidzki ręczny 180 zł 100%
P.128.01 P.128 Wózek inwalidzki dziecięcy – dla dzieci 600 zł 100%
P.128.01.N P.128 Naprawa: Wózek inwalidzki dziecięcy 180 zł 100%
P.129.00 P.129 Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku – dla dorosłych 1 700 zł 100%
P.129.00.N P.129 Naprawa: Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku – dla dorosłych 510 zł 100%
P.129.01 P.129 Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku – dla dzieci 1 700 zł 100%
P.129.01.N P.129 Naprawa: Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku -dla dzieci 510 zł 100%
P.130.00 P.130 Wózek inwalidzki specjalny (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) – dla dorosłych 3 000 zł 100%
P.130.00.N P.130 Naprawa: Wózek inwalidzki specjalny (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) – dla dorosłych 900 zł 100%
P.131.01 P.131 Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy(z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) – dla dzieci 3 000 zł 100%
P.131.01.N

P 132

P.131

P132

P.131.01.N  P.131  Naprawa: Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy(z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) – dla dzieci

Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę

900 zł 100%

Pełny wykaz wyrobów medycznych wraz z limitami NFZ do pobrania tutaj

Dofinansowanie

Osoby, które mają problem z wpłaceniem udziału własnego lub potrzebują sprzętu, którego cena przekracza kwotę refundacji NFZ, mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS), wynoszące nawet do 150% limitu wyznaczonego przez NFZ, np.:

Wózek wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół:
NFZ (100%): 1700zł + PCPR (150%NFZ): 2550zł = 
4250zł

Wózek inwalidzki specjalny
NFZ (100%): 3000zł + PCPR (150%NFZ): 4500zł = 
7500zł

Aby otrzymać takie dodatkowe dofinansowanie, należy złożyć do PCPRu / MOPSu odpowiednie dokumenty:

 • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania na sprzęt (dostępny w każdym PCPR/MOPS)
 • ksero zlecenia (wniosku) wydanego przez lekarza specjalistę (NFZ)
 • fakturę pro formę lub końcową na dany sprzęt, np. wózek
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna, w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji pod numerami telefonów naszych oddziałów:

Wałowa 4 (48 386 98 98)

lub na numery telefonów naszych konsultantów: 608 586 320, 600 624667, 733 922 952, 535 101 601, 536 201 301

Kiedy okres użytkowania może ulec skróceniu

* Podstawowe kryteria przyznawania wyrobów medycznych, których okres użytkowania może ulec skróceniu:

U osób dorosłych w przypadkach zmian w stanie fizycznym osoby, powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego, a możliwości regulacji tego wyroby zostały wyczerpane;

U dzieci do 18. roku życia, gdy możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku:

 • zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego,
 • rehabilitacji,
 • rozwoju fizycznego;
 • Okresu karencji też mogą ulec skróceniu osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności o stopniu znacznym
 • I dzieci zgodnie z ustawą „ Za Życiem „

Wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego wystawiony przez lekarza uprawnionego do wystawienia zlecenia, musi zawierać szczegółowe uzasadnienie medyczne zgodne z podstawowymi kryteriami przyznawania tego wyrobu.

** Pełny wykaz wszystkich wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie wraz z wysokością dofinansowania, okresem użytkowania i kryteriami przyznawania można znaleźć w Załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 31maja2017.

aktywny_samorzad

 

 

 


Program Aktywny Samorząd oferuje dofinansowania (PFRON, PCPR, MOPS)

 

 • 85% do zakupu fotelika samochodowego umożliwiającego przewóz dziecka niepełnosprawnego(A1)
 • 90% do zakupu komputerów oraz specjalistycznego oprzyrządowania komputerowego dla niepełnosprawnych ruchowo lub z dysfunkcją wzroku.(B1)
 • 90% do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (C1)
 • do naprawy skutera bądź wózka o napędzie elektrycznym (C2)
 • 75% do zakupu skutera bądź elektrycznego oprzyrządowania do wózka ręcznego. (C5)

Cechą charakterystyczną programu Aktywny Samorząd były program Pegaz 2003 jest to iż jest zupełnie niezależny od dofinansowań fundacji oraz NFZ, PCPR, MOPS. Osoby mogące skorzystać z tego typu wsparcia muszą spełniać odpowiednie warunki mieszczące się w warunkach brzegowych programu. Program Aktywny samorząd jest realizowany przez jednostki samorządowe typu Mops,PCPR zgodnie z obszarem zamieszkania wnioskodawcy. Celem uzyskania informacji o terminie trwania programu oraz możliwościach skorzystania z dofinansowania oraz wsparcia prosimy o kontakt na następujące numery telefony. Nasi konsultanci z pewnością udzielą rzetelnej i fachowej pomocy. W razie pytań prosimy o kontakt na numery stacjonarne lub komórkowe naszych konsultantów:

 • 608 586 320
 • 733 922 952
 • 608 586 320
 • 535 101 601
 • 600 624 667
 • 536 201 301
 • 48 386 98 98

 

O dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego z Fundacji mogą starać się dzieci niepełnosprawne (opiekun) lub niepełnosprawne osoby dorosłe spełniający warunki danej fundacji i posiadający ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.Jeśli Państwo są zainteresowani złożeniem wniosku do fundacji, uzyskaniem szczegółowych informacji na temat wysokości dofinansowań przygotowaniem niezbędnych załączników i prezentacją sprzętu celem jak najtrafniejszego wyboru zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami.

Kontakt

FUNDACJA POLSAT

Sprzęt rehabilitacyjny

Wymagane dokumenty:

 • list z prośbą o pomoc;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wraz z informacją, że wskazany jest zakup konkretnego sprzętu;
 • faktura proforma na sprzęt;
 • pismo z Narodowego Funduszu Zdrowia z informacją czy istnieje możliwość dofinansowania zakupu sprzętu, jeżeli tak to w jakiej wysokości;
 • pisma z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z informacją, czy po spełnieniu przez opiekunów warunków niezbędnych do otrzymania dofinansowania istnieje możliwość pozytywnego rozpatrzenia wniosku i w jakiej kwocie;
 • pismo z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji materialno-bytowej i opinii na temat rodziny dziecka;
 • pisemnej informacji o ilości zgromadzonych środków finansowych na powyższy cel oraz źródeł ich pochodzenia;
 • wypełnionego i podpisanego OŚWIADCZENIA.

Po otrzymaniu wszystkich wyżej wymienionych dokumentów decyzję w sprawie podejmie Zarząd Fundacji POLSAT. Jednocześnie informujemy, że Fundacja Polsat nie refunduje wcześniej poniesionych kosztów, to znaczy nie rozpatruje podań z załączoną fakturą. Dofinansowania są tylko dla dzieci na: Sprzęt rehabilitacyjny, turnusy rehabilitacyjne, leki, specjalistyczną rehabilitację.

FUNDACJA WOŚP

W celu starania się o sprzęt do domowej rehabilitacji dla dziecka proszę przesłać:

 1. listowną prośbę na adres biura Fundacji (Dominikańska 19C, 02-738 Warszawa)
 2. numery telefonów, pod którymi możemy skontaktować się z Państwem.
 3. podpisane oświadczenie o możliwości przetwarzania danych osobowych
 4. faktura proforma na wybrany sprzęt rehabilitacyjny z podaniem adresu mailowego Sprzedającego
 5. informacje o dofinansowaniach wybranego sprzętu z innych źródeł
 6. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka
 7. zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania danego sprzętu
 8. informacje o dochodach rodziny (np. PIT-37, zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy, informacje z opieki społecznej, informacje o wysokości alimentów)

W ramach pomocy Fundacja udziela dofinansowania do zakupu wyrobu medycznego lub sprzętu rehabilitacyjnego dla dziecka w wysokości:

 • kwoty nie wyższej niż 6.000 zł – w przypadku wysokiego kosztu wyrobu lub sprzętu rehabilitacyjnego, przewyższającego tę wartość
 • 85% wartości wyrobu medycznego lub sprzętu rehabilitacyjnego – w przypadku, gdy jego wartość jest niższa niż kwota 6.000 zł

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

Przewodnią ideą Programu „Zdążyć z Pomocą” jest ratowanie zagrożonego życia dzieci, przywracanie im zdrowia, wspieranie ich edukacji, niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych.
Apel o pomoc KIEROWANY DO INDYWIDUALNYCH ODBIORCÓW powinien zawierać:

 • Krótki opis choroby
 • Zdjęcie podopiecznego
 • Logo Fundacji dostępne na stronie Fundacji
 • Dane kontaktowe rodziców lub opiekunów podopiecznego: adres korespondencyjny, numer telefonu lub adres e-mailowy.
 • Dane dotyczące wpłat :
 • Odnośnie przekazania darowizny

Darowizny prosimy wpłacać na konto:
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Bank BPH SA 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Z dopiskiem: numer ewidencyjny, nazwisko, imię podopiecznego – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.

Zasady założenia subkonta
Aby założyć subkonto należy przesłać oryginały następujących dokumentów:

 • Podanie z prośbą o założenie subkonta wraz z opisem choroby. Należy zwrócić się z prośbą o założenie subkonta i krótko przedstawić historię choroby kandydata na podopiecznego (tylko osoby niepełnoletnie). Prośba powinna zawierać oryginalny podpis rodzica bądź prawnego opiekuna kandydata, a także dokładny adres zwrotny.
 • Oryginalne Zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę kandydata w języku polskim. Może być ono wystawione zarówno przez lekarza specjalistę, jak i lekarza pierwszego kontaktu. Ważne! Przyjmujemy tylko oryginały zaświadczeń lekarskich lub kserokopie poświadczone przez lekarza za zgodność z oryginałem.
 • Jeżeli kandydat na podopiecznego posiada orzeczenie o niepełnosprawności należy przesłać nam kopię tego dokumentu.
 • Zaświadczenie o dochodach lub własnoręcznie napisane oświadczenie zawierające informację o średnich miesięcznych zarobkach rodziny.
 • Zdjęcie kandydata podpisane na odwrocie

Wskazane dokumenty należy przesłać na adres: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa lub dostarczyć osobiście: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ul. Gdańska 24, 01-691 Warszawa Po dopełnieniu tych formalności zostaną do Państwa przesłane formularze Deklaracji Członkowskiej i Porozumienia wraz z Regulaminami. Po zapoznaniu się z nimi należy je wypełnić i odesłać pojedyncze egzemplarze na adres Fundacji

FUNDACJA TVN NIE JESTEŚ SAM

Fundacja udziela pomocy społecznej osobom i rodzinom w celu: umożliwienia przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości; zaspokojenia niezbędnych potrzeb i życia w warunkach odpowiadających godności człowieka; wsparcia życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. W szczególności Fundacja udziela pomocy społecznej z powodu:

 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub nieuleczalnej  choroby
 • ubóstwa
 • bezrobocia
 • zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej,
 • sieroctwa
 • przysposobienia dzieci chorych i/lub z orzeczoną niepełnosprawnością.

3. Występowanie jednej z powyższych okoliczności równocześnie z kryterium dochodowym wskazanym w punkcie 4 poniżej jest warunkiem nabycia prawa do ubiegania się o pomoc społeczną w Fundacji TVN. 4. Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1.500 zł. 5. Za dochód, wymieniony w punkcie 4 uważa się przychód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. 6. Do dochodu nie wlicza się:

 • zasiłków celowych
 • specjalnych zasiłków celowych
 • świadczeń jednorazowych
 • świadczeń w naturze
 • pomocy materialnej uzyskanej z innej organizacji non-profit
 • nieodpłatnych świadczeń opiekuńczych
 • pomocy rzeczowej
 • posiłków

Fundacja TVN przyznaje pomoc wyłącznie w formie pieniężnej w następujących formach: a. opłacanie faktur i rachunków za usługi medyczne i rehabilitacyjne, operacje i zabiegi medyczne, badania lekarskie, konsultacje lekarskie, terapie psychologiczne na podstawie faktur i rachunków wystawionych na Fundację TVN. b. opłacanie faktur i rachunków za zakup, leków, materiałów medycznych, artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego na podstawie faktur i rachunków wystawionych na podopiecznego i przesłanych do Fundacji TVN c. dofinansowania do zakupu żywności, środków sanitarno – higienicznych, odzieży, obuwia i innych podstawowych potrzeb, opłacenia rachunków za prąd, gaz, czynsz, wodę itp., przekazane bezpośrednio podopiecznemu. W przypadku pomocy społecznej na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego

 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę
 • kserokopie kart informacyjnych ze szpitali (z ostatniego okresu)
 • faktura pro forma wystawiona na osobę ubiegającą się o dofinansowanie
 • zaświadczenia potwierdzające przyznanie bądź odmowę przyznania dofinansowania
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności
 • dokumenty finansowe: zaświadczenie o zarobkach, pobieranej rencie, emeryturze, alimentach, decyzje o zasiłkach chorobowych i zasiłkach społecznych lub zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej, zaświadczenie o niepobieraniu zasiłków, deklaracja PIT (tylko w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)
 • opinia z Ośrodka Pomocy Społecznej (zwana inaczej kartą informacyjną)
 • formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisany przez wszystkie osoby pełnoletnie, pozostające w gospodarstwie domowym

Druk wniosku

FUNDACJA JOLANTY I LESZKA CZARNECKICH

Główne kierunki działania Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich to: Pomoc dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej oraz materialnej poprzez urzeczywistnienie idei wyrównania szans. Wspieranie wybitnie uzdolnionych przedstawicieli młodego pokolenia dzięki finansowaniu programów stypendialnych (naukowych oraz socjalnych). Działanie na rzecz dzieci i młodzieży poszkodowanych w wyniku urazów i chorób oraz  umożliwienia im osiągnięcia samodzielności.

Kryteria pomocy
Jeżeli uważacie Państwo, że Wasz przypadek spełnia kryteria wybranego programu, prosimy o wysłanie pocztą elektroniczną (biuro@fundacjajlc.pl) formularza prośby, dokumentacji medycznej, oświadczenia/zaświadczenia o kontynuacji bądź podjęciu nauki wraz z ostatnim świadectwem szkolnym lub indeksem oraz zaświadczenia o dochodach (PIT) wraz ze zdjęciem beneficjenta.