ABC dofinansowania

Jak uzyskać dofinansowanie krok po kroku

Każdej ubezpieczonej osobie niepełnosprawnej przysługuje bezpłatne lub z dopłatą zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze. Są to między innymi: wózki inwalidzkie, pionizatory, poduszki przeciwodleżynowe, aparaty ortopedyczne, gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe, aparaty słuchowe, cewniki, inhalatory, pieluchy i inne. Poniżej opis formalności których należy dopełnić aby uzyskać dofinansowanie na przykładzie wózków inwalidzkich. O dofinansowanie NFZ na zakup wózka inwalidzkiego osoby dorosłe mogą ubiegać się raz na 4 lata, a dzieci od 3 do 18 r.ż. raz na 3 lata. W przypadkach uzasadnionych okres ten może zostać skrócony. Jeśli pacjent dostał dofinansowanie na wózek inwalidzki ,może jednocześnie ubiegać się o dofinansowanie do innego sprzętu np. pionizator, ortezy. Osoba która stara się o dofinansowanie musi mieć aktualne ubezpieczenie.

Krok 1
Skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu do lekarza specjalisty.

Krok 2
Uzyskanie zlecenia od lekarza specjalisty(ortopedy, neurologa,lekarza rehabilitacji medycznej, reumatologa, chirurga) na odpowiedni wózek (druk zlecenia do pobrania TUTAJ).

Krok 3
Potwierdzenie wniosku w w Wojewódzkim oddziale NFZ zgodnym z miejscem zamieszkania.

Krok 4
Kontakt z naszym konsultantem celem pomocy w realizacji wniosków załatwieniem formalności związanych z dalszym etapem uzyskania dofinansowania, uzgodnienie terminu prezentacji oraz pomiaru i doboru wózka inwalidzkiego. Osobom które maja problem z podbiciem wniosków zapewniamy pomoc w dotarciu do oddziału funduszu lub pomoc w zakresie podbicia wniosku w placówce NFZ. Poniżej tabela kodów na zaopatrzenie ortopedyczne i środki pomocnicze – pozycje wybrane pełen wykaż do pobrania poniżej.

kod w NFZ Kod wg MZ z 06.12.13 Nazwa wyrobu medycznego na zlecenie Limit NFZ w zł. Procent refundacji NFZ
P.116 P.116 Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna 500 zł 70%
P.117 P.117 Materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy piankowych) 400 zł 70%
P.125 P.125 Pionizator 2 000 zł 100%
P.125N P.125 Naprawa: Pionizator 600 zł 100%
P.127 P.127 Wózek inwalidzki ręczny 600 zł 100%
P.127.N P.127 Naprawa: Wózek inwalidzki ręczny 180 zł 100%
P.128.01 P.128 Wózek inwalidzki dziecięcy – dla dzieci 600 zł 100%
P.128.01.N P.128 Naprawa: Wózek inwalidzki dziecięcy 180 zł 100%
P.129.00 P.129 Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku – dla dorosłych 1 700 zł 100%
P.129.00.N P.129 Naprawa: Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku – dla dorosłych 510 zł 100%
P.129.01 P.129 Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku – dla dzieci 1 700 zł 100%
P.129.01.N P.129 Naprawa: Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku -dla dzieci 510 zł 100%
P.130.00 P.130 Wózek inwalidzki specjalny (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) – dla dorosłych 3 000 zł 100%
P.130.00.N P.130 Naprawa: Wózek inwalidzki specjalny (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) – dla dorosłych 900 zł 100%
P.131.01 P.131 Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy(z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) – dla dzieci 3 000 zł 100%
P.131.01.N P.131 P.131.01.N  P.131  Naprawa: Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy(z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) – dla dzieci 900 zł 100%

Pełny wykaz wyrobów medycznych wraz z limitami NFZ do pobrania tutaj

Dofinansowanie

Osoby, które mają problem z wpłaceniem udziału własnego lub potrzebują sprzętu, którego cena przekracza kwotę refundacji NFZ, mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS), wynoszące nawet do 150% limitu wyznaczonego przez NFZ, np.:

Wózek wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół:
NFZ (100%): 1700zł + PCPR (150%NFZ): 2550zł = 4250zł

Wózek inwalidzki specjalny
NFZ (100%): 3000zł + PCPR (150%NFZ): 4500zł = 7500zł

Aby otrzymać takie dodatkowe dofinansowanie, należy złożyć do PCPRu / MOPSu odpowiednie dokumenty:

 • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania na sprzęt (dostępny w każdym PCPR/MOPS)
 • ksero zlecenia (wniosku) wydanego przez lekarza specjalistę (NFZ)
 • fakturę pro formę lub końcową na dany sprzęt, np. wózek
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna, w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji pod numerami telefonów naszych oddziałów:

 • Metalowa 11 (48 622 18 31)
 • Wałowa 4 (48 386 98 98)

lub na numery telefonów naszych konsultantów: 608 586 320, 600 624667, 733 922 952, 535 101 601, 536 201 301

Kiedy okres użytkowania może ulec skróceniu

* Podstawowe kryteria przyznawania wyrobów medycznych, których okres użytkowania może ulec skróceniu:

 • U osób dorosłych w przypadkach zmian w stanie fizycznym osoby, powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego, a możliwości regulacji tego wyroby zostały wyczerpane;
 • U dzieci do 18. roku życia, gdy możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku:
  • zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego,
  • rehabilitacji,
  • rozwoju fizycznego;
 • Wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego wystawiony przez lekarza uprawnionego do wystawienia zlecenia, musi zawierać szczegółowe uzasadnienie medyczne zgodne z podstawowymi kryteriami przyznawania tego wyrobu.

** Pełny wykaz wszystkich wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie wraz z wysokością dofinansowania, okresem użytkowania i kryteriami przyznawania można znaleźć w Załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 6 grudnia 2013r.

aktywny_samorzad

 

 

Program Aktywny Samorząd oferuje dofinansowania (PFRON, PCPR, MOPS)

 

 • 90% do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • 85% do zakupu fotelika samochodowego umożliwiającego przewóz dziecka niepełnosprawnego
 • 90% do zakupu komputerów oraz specjalistycznego oprzyrządowania komputerowego dla niepełnosprawnych ruchowo lub z dysfunkcją wzroku.

aktywny_samorzad_wozki_22222 Cechą charakterystyczną programu Aktywny Samorząd były program Pegaz 2003 jest to iż jest zupełnie niezależny od dofinansowań fundacji oraz NFZ, PCPR, MOPS. Osoby mogące skorzystać z tego typu wsparcia muszą spełniać odpowiednie warunki mieszczące się w warunkach brzegowych programu. Program Aktywny samorząd jest realizowany przez jednostki samorządowe typu Mops,PCPR zgodnie z obszarem zamieszkania wnioskodawcy. Celem uzyskania informacji o terminie trwania programu oraz możliwościach skorzystania z dofinansowania oraz wsparcia prosimy o kontakt na następujące numery telefony. Nasi konsultanci z pewnością udzielą rzetelnej i fachowej pomocy. W razie pytań prosimy o kontakt na numery stacjonarne lub komórkowe naszych konsultantów:

 • 48 622 18 31
 • 733 922 952
 • 608 586 320
 • 535 101 601
 • 600 624 667
 • 536 201 301

O dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego z Fundacji mogą starać się dzieci niepełnosprawne (opiekun) lub niepełnosprawne osoby dorosłe spełniający warunki danej fundacji i posiadający ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.Jeśli Państwo są zainteresowani złożeniem wniosku do fundacji, uzyskaniem szczegółowych informacji na temat wysokości dofinansowań przygotowaniem niezbędnych załączników i prezentacją sprzętu celem jak najtrafniejszego wyboru zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami.

Kontakt

FUNDACJA POLSAT

Sprzęt rehabilitacyjny

Wymagane dokumenty:

 • list z prośbą o pomoc;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wraz z informacją, że wskazany jest zakup konkretnego sprzętu;
 • faktura proforma na sprzęt;
 • pismo z Narodowego Funduszu Zdrowia z informacją czy istnieje możliwość dofinansowania zakupu sprzętu, jeżeli tak to w jakiej wysokości;
 • pisma z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z informacją, czy po spełnieniu przez opiekunów warunków niezbędnych do otrzymania dofinansowania istnieje możliwość pozytywnego rozpatrzenia wniosku i w jakiej kwocie;
 • pismo z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji materialno-bytowej i opinii na temat rodziny dziecka;
 • pisemnej informacji o ilości zgromadzonych środków finansowych na powyższy cel oraz źródeł ich pochodzenia;
 • wypełnionego i podpisanego OŚWIADCZENIA.

Po otrzymaniu wszystkich wyżej wymienionych dokumentów decyzję w sprawie podejmie Zarząd Fundacji POLSAT. Jednocześnie informujemy, że Fundacja Polsat nie refunduje wcześniej poniesionych kosztów, to znaczy nie rozpatruje podań z załączoną fakturą. Dofinansowania są tylko dla dzieci na: Sprzęt rehabilitacyjny, turnusy rehabilitacyjne, leki, specjalistyczną rehabilitację.

FUNDACJA WOŚP

W celu starania się o sprzęt do domowej rehabilitacji dla dziecka proszę przesłać:

 1. listowną prośbę na adres biura Fundacji (Dominikańska 19C, 02-738 Warszawa)
 2. numery telefonów, pod którymi możemy skontaktować się z Państwem.
 3. podpisane oświadczenie o możliwości przetwarzania danych osobowych
 4. faktura proforma na wybrany sprzęt rehabilitacyjny z podaniem adresu mailowego Sprzedającego
 5. informacje o dofinansowaniach wybranego sprzętu z innych źródeł
 6. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka
 7. zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania danego sprzętu
 8. informacje o dochodach rodziny (np. PIT-37, zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy, informacje z opieki społecznej, informacje o wysokości alimentów)

W ramach pomocy Fundacja udziela dofinansowania do zakupu wyrobu medycznego lub sprzętu rehabilitacyjnego dla dziecka w wysokości:

 • kwoty nie wyższej niż 6.000 zł – w przypadku wysokiego kosztu wyrobu lub sprzętu rehabilitacyjnego, przewyższającego tę wartość
 • 85% wartości wyrobu medycznego lub sprzętu rehabilitacyjnego – w przypadku, gdy jego wartość jest niższa niż kwota 6.000 zł

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

Przewodnią ideą Programu „Zdążyć z Pomocą” jest ratowanie zagrożonego życia dzieci, przywracanie im zdrowia, wspieranie ich edukacji, niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych.
Apel o pomoc KIEROWANY DO INDYWIDUALNYCH ODBIORCÓW powinien zawierać:

 • Krótki opis choroby
 • Zdjęcie podopiecznego
 • Logo Fundacji dostępne na stronie Fundacji
 • Dane kontaktowe rodziców lub opiekunów podopiecznego: adres korespondencyjny, numer telefonu lub adres e-mailowy.
 • Dane dotyczące wpłat :
 • Odnośnie przekazania darowizny

Darowizny prosimy wpłacać na konto:
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Bank BPH SA 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Z dopiskiem: numer ewidencyjny, nazwisko, imię podopiecznego – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.

Zasady założenia subkonta
Aby założyć subkonto należy przesłać oryginały następujących dokumentów:

 • Podanie z prośbą o założenie subkonta wraz z opisem choroby. Należy zwrócić się z prośbą o założenie subkonta i krótko przedstawić historię choroby kandydata na podopiecznego (tylko osoby niepełnoletnie). Prośba powinna zawierać oryginalny podpis rodzica bądź prawnego opiekuna kandydata, a także dokładny adres zwrotny.
 • Oryginalne Zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę kandydata w języku polskim. Może być ono wystawione zarówno przez lekarza specjalistę, jak i lekarza pierwszego kontaktu. Ważne! Przyjmujemy tylko oryginały zaświadczeń lekarskich lub kserokopie poświadczone przez lekarza za zgodność z oryginałem.
 • Jeżeli kandydat na podopiecznego posiada orzeczenie o niepełnosprawności należy przesłać nam kopię tego dokumentu.
 • Zaświadczenie o dochodach lub własnoręcznie napisane oświadczenie zawierające informację o średnich miesięcznych zarobkach rodziny.
 • Zdjęcie kandydata podpisane na odwrocie

Wskazane dokumenty należy przesłać na adres: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa lub dostarczyć osobiście: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ul. Gdańska 24, 01-691 Warszawa Po dopełnieniu tych formalności zostaną do Państwa przesłane formularze Deklaracji Członkowskiej i Porozumienia wraz z Regulaminami. Po zapoznaniu się z nimi należy je wypełnić i odesłać pojedyncze egzemplarze na adres Fundacji

FUNDACJA TVN NIE JESTEŚ SAM

Fundacja udziela pomocy społecznej osobom i rodzinom w celu: umożliwienia przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości; zaspokojenia niezbędnych potrzeb i życia w warunkach odpowiadających godności człowieka; wsparcia życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. W szczególności Fundacja udziela pomocy społecznej z powodu:

 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub nieuleczalnej  choroby
 • ubóstwa
 • bezrobocia
 • zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej,
 • sieroctwa
 • przysposobienia dzieci chorych i/lub z orzeczoną niepełnosprawnością.

3. Występowanie jednej z powyższych okoliczności równocześnie z kryterium dochodowym wskazanym w punkcie 4 poniżej jest warunkiem nabycia prawa do ubiegania się o pomoc społeczną w Fundacji TVN. 4. Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1.500 zł. 5. Za dochód, wymieniony w punkcie 4 uważa się przychód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. 6. Do dochodu nie wlicza się:

 • zasiłków celowych
 • specjalnych zasiłków celowych
 • świadczeń jednorazowych
 • świadczeń w naturze
 • pomocy materialnej uzyskanej z innej organizacji non-profit
 • nieodpłatnych świadczeń opiekuńczych
 • pomocy rzeczowej
 • posiłków

Fundacja TVN przyznaje pomoc wyłącznie w formie pieniężnej w następujących formach: a. opłacanie faktur i rachunków za usługi medyczne i rehabilitacyjne, operacje i zabiegi medyczne, badania lekarskie, konsultacje lekarskie, terapie psychologiczne na podstawie faktur i rachunków wystawionych na Fundację TVN. b. opłacanie faktur i rachunków za zakup, leków, materiałów medycznych, artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego na podstawie faktur i rachunków wystawionych na podopiecznego i przesłanych do Fundacji TVN c. dofinansowania do zakupu żywności, środków sanitarno – higienicznych, odzieży, obuwia i innych podstawowych potrzeb, opłacenia rachunków za prąd, gaz, czynsz, wodę itp., przekazane bezpośrednio podopiecznemu. W przypadku pomocy społecznej na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego

 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę
 • kserokopie kart informacyjnych ze szpitali (z ostatniego okresu)
 • faktura pro forma wystawiona na osobę ubiegającą się o dofinansowanie
 • zaświadczenia potwierdzające przyznanie bądź odmowę przyznania dofinansowania
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności
 • dokumenty finansowe: zaświadczenie o zarobkach, pobieranej rencie, emeryturze, alimentach, decyzje o zasiłkach chorobowych i zasiłkach społecznych lub zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej, zaświadczenie o niepobieraniu zasiłków, deklaracja PIT (tylko w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)
 • opinia z Ośrodka Pomocy Społecznej (zwana inaczej kartą informacyjną)
 • formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisany przez wszystkie osoby pełnoletnie, pozostające w gospodarstwie domowym

Druk wniosku

FUNDACJA JOLANTY I LESZKA CZARNECKICH

Główne kierunki działania Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich to: Pomoc dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej oraz materialnej poprzez urzeczywistnienie idei wyrównania szans. Wspieranie wybitnie uzdolnionych przedstawicieli młodego pokolenia dzięki finansowaniu programów stypendialnych (naukowych oraz socjalnych). Działanie na rzecz dzieci i młodzieży poszkodowanych w wyniku urazów i chorób oraz  umożliwienia im osiągnięcia samodzielności.

Kryteria pomocy
Jeżeli uważacie Państwo, że Wasz przypadek spełnia kryteria wybranego programu, prosimy o wysłanie pocztą elektroniczną (biuro@fundacjajlc.pl) formularza prośby, dokumentacji medycznej, oświadczenia/zaświadczenia o kontynuacji bądź podjęciu nauki wraz z ostatnim świadectwem szkolnym lub indeksem oraz zaświadczenia o dochodach (PIT) wraz ze zdjęciem beneficjenta.